Základné kurzy

Základné skúšky pre zváračov podľa STN 05 0705 :

• Z-E1       Zváranie elektrickým oblúkom obalenou elektródou  -  nelegované a nízkolegované ocele
• Z-G1      Zváranie kyslíkovo-acetylénovým plameňom  -  nelegované a nízkolegované ocele
• Z-E3       Zváranie obalenou elektródou  -  vysokolegovaná austenitická oceľ
• Z-M1      Zváranie odtavujúcou sa elektródou v aktívnom plyne  -  nelegované a nízkolegované ocele
• DZ-M1   Doplnkový kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou pre absolventov Z-E1
• Z-M3      Zváranie odtavujúcou sa elektródou v inertnom plyne  -  nerezové ocele
• Z-M7      Zváranie odtavujúcou sa elektródou v internom plyne  -  hliník a jeho zliatiny
• Z-T1       Zváranie neodtavujúcou sa elektródou v internom plyne  -  nelegované a nízkolegované ocele
• Z-T2       Zváranie neodtavujúcou sa elektródou v internom plyne  -  ocele s predohrevom

• Z-T3       Zváranie neodtavujúcou sa elektródou v internom plyne  -  nerezové ocele
• Z-T6       Zváranie neodtavujúcou sa elektródou v internom plyne  -  meď a jej zliatiny
• Z-T7       Zváranie neodtavujúcou sa elektródou v internom plyne  -  hliník a jeho zliatiny

Zaškolenie zváračských pracovníkov :

• D-E2       Zaškolenie na rezanie a drážkovanie elektrickým oblúkom
• D-E4       Zaškolenie na rezanie plazmou

• D-G2       Zaškolenie na ručné a strojné rezanie kyslíkom
• D-G5       Zaškolenie na nahrievanie kovov plameňom
• D-M1       Zaškolenie na stehovanie v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou

Preskúšanie zváračov z bezpečnostných ustanovení podľa:

STN  05 0600,  05 0601,  05 0610,  05 0630,  05 0640,  05 0650

 

Prvý deň zváračského kurzu priniesť: potvrdenie od lekára, pracovné oblečenie, rukavice a obuv.